DIAMANTENS MENTORPROGRAM

Diamantens mentorprogram riktar sig till unga kvinnliga ledare, som innehar en av sina första chefsroller och vill utvecklas i sitt ledarskap. Närmare information om vem som kan ansöka, processen och datum finns på www.diamanten.fi. 

Till ansökan bifogas CV och två (2) rekommendationer, antingen på denna blankett eller som skilda dokument (i Word- eller PDF-format).

Därtill förbinder sig ansökande att ifall de uttas för personlighetstest delta i dem inom givet tidsintervall, och att delta i de workshoppar och träffar som ingår under mentorskapsåret.

Ansökan till Diamantens mentorprogram